VISUEL FACILITERING

Visuel faciliterring

Det kan være en stor fordel at have en tegner med til sine møder.
Tegneren kan have flere funktioner på mødet. 

Graphic recording

Som graphic recorder observerer tegneren samtalen, og sætter løbende noget visuelt på de vigtigste dele af mødet. 

Dette skaber, både under og efter mødet, et overblik over samtalens udvikling, og gør det nemmere for mødedeltagerne at huske samtalens pointer efterfølgende, da de enkelte tegninger virker som visuelle bogmærker, der bringer deltageren tilbage til det sted i samtalen, hvor tegningen blev skabt.

Visuel deltager 

Tegneren kan også fungere som en aktiv del af mødet hvor tegningerne danner udgangspunkt for samtalen. og de enkelte deltageres ideer hurtigt kan blive visualiseret, og dermed gjort mere konkrete konkretiseret og danne udgangspunkt for samtalen.

Når man snakker med en tegning som udgangspunkt skaber man et allemandseje over ideen. Der mindsker misforståelser og skaber en fælles forståelse. 

En fælles visuel fortælling

Når organisationen skal skabe sammenhold og en fælles forståelse for organisationens vision og vej til at nå den, kan det at skabe firmaets egen visuelle metafor i samspil med en tegner være guld værd, da det skaber en fælles forståelse og et fælles sprog i firmaet.

Alle deltagerne skaber i fælleskab, med tegneren som værktøj, et fælles billedeunivers der kortlægger mål, organisation, udfordringer delmål osv. i et stort billede. 

De bedste tegninger kan efterfølgende blive redigeret og renteget, så de kan indgå i internkommunikation eller markedsførring. 

Ligesom at tegneren forinden kan have forberedt tegninger der kan bruges som oplæg til de enkelte punkter på dagsordnen.